Terangkan masalah dan peluang yang dihadapi oleh mereka sebagai perniagaan bersaiz kecil​

Terangkan masalah dan peluang yang dihadapi oleh mereka sebagai perniagaan bersaiz kecil​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *