Sang-ayon ka ba ang ginagawa ng mga kapatid ni Manoran na iwan saya matapos mahuli ni Prahnburo sa iyong palagay, and

Sang-ayon ka ba ang ginagawa ng mga kapatid ni Manoran na iwan saya

matapos mahuli ni Prahnburo sa iyong palagay, and kaya angmabuti nilang ginagawa?​

Leave a Reply

Your email address will not be published.