Mapaskil ng pinaka gusto mong larawan ng iyong ng sarili noong ikaw ay nasa gulang na sampu (10)​

Mapaskil ng pinaka gusto mong larawan ng iyong ng sarili noong ikaw ay nasa gulang na sampu (10)​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *